Probleemstelling

Er is geen kennis over de uitkomsten na robot prostatectomie in Nederland terwijl er bij de medisch specialisten, ziekenhuizen, collaboraties, patiëntverenigingen, zorgverzekeraars en overheid veel om te doen is.

Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Afdeling urologie
Auteur: Eelco Collette

Startdatum: 11-11-2011

Doelstelling

Lange termijn PROM-uitkomsten na robot prostatectomie inzichtelijk maken en waar mogelijk een landelijk meetsysteem implementeren

Plan van Aanpak

Literatuuronderzoek, database opzetten, internationale vragenlijsten tot eigen vragenset omvormen, project starten, patiënten maandelijks vragenset opsturen, maandelijks data-analyse, maandelijks ver- beteringsanalyse. Met toename datastroom een databasemanager aangenomen.
Toekomst: integratie lokaal patiënt dossier en landelijke kankerdatabase. Verre toekomst: integratie d.m.v. website en apps.

We use patient reported outcome measurements to improve quality and transparency of care for Dutch patients with localized and advanced prostate cancer. This “care tracking system” consist of Patient Reported Outcome Measurements incorporated into a website and iPhone/Android App whe- re patients answer questions about cancer control, urinary continence, erection function and quality of life. The questions are extracted from internationally validated questionnaires. The parameters are de ned in accordance to international literature; external validity to participate in international studies or comparison to other hospitals is standard. The data is automatically placed in the electronic pa- tient record, research database and the Dutch national cancer registry.

Behaalde resultaten

1900 patiënten met 80 variabelen tot 7 jaar follow-up in een centrale database.

Evaluatie / borging

Maandelijkse controle en analyse en output d.m.v. posters, abstracts, presentaties en artikelen.

Download bijlage