Middels de aanpak van SixSigma is projectmatig het reduceren van radio-diagnostiek als doel gesteld. De scoop richt zich op de Top-7 aangevraagde verrichtingen van de vakgroep met de meeste aangevraagde radiodiagnostiek.

Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

  • Vermijden van onnodige radiodiagnostiek en patiëntbelasting.
  • Reduceren van kosten door minder radiodiagnostiek uit te voeren.
  • Awareness bij aanvragers om radiodiagnostiek verantwoord en doelmatig aan te vragen.

Hoe kan het doelmatigheidsinitiatief geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?

  • De klinische beslisregels Ottawa Ankle, Ottawa Knee rules en Amsterdam Wrist rules als standaard implementeren.
  • Medewerkers op de SEH bevoegd en bekwaam stellen voor aanvragen van radiodiagnostiek van X-Enkel, X-Knie en X-Pols.
  • Klinische beslisregels als vraag opnemen in de order.
  • Resultaten rapporteren naar de VG-Chirurgie.

Wat heb je nog nodig om het tot een (groter) succes te maken?

  • Consistentie bij aanvragers en opleiders om richtlijnen op te volgen.
  • Volharding op SEH om personeel Bevoegd en Bekwaam te maken.

Dit project is gepresenteerd op  de OOR OZON- conferentie CHOOSE Wisely op 17 mei 2017

Rode Kruis ziekenhuis, Beverwijk
Auteur: Robert Nanne