Dit project heeft tot doel het terugdringen van onnodige (laboratorium)diagnostiek binnen de afdeling Interne Geneeskunde. Het project wordt uitgevoerd in 4 grote opleidingsziekenhuizen (Noordwest Ziekenhuisgroep, Meander Medisch Centrum, Zaans Medisch Centrum en Spaarne Gasthuis) onder de leiding van de afdeling Interne geneeskunde van het VUmc en het Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie van het UMC Utrecht. Op elke deelnemende afdeling is een coördinerend projectteam samengesteld bestaande uit een (of meerdere) internist(en), AIOS(en) Interne Geneeskunde, een klinisch chemicus en een medewerker van Business Intelligence / Business Control. Met de projectteams worden maandelijks de aanvraagpatronen bekeken (grote volumes en hoge kosten van testen of patiëntgroepen), aan de hand hiervan wordt bepaald waarop de focus gelegd zal worden.

NWZ Alkmaar / VUmc /  UMC Utrecht
Auteurs: Suzanne Neppelenbroek en Renuka Bindraban

Interventies die we binnen het project inzetten zijn:

  1. het intensiveren van supervisie rondom aanvragen (aandacht voor indicatie van testen, herhaalfrequentie, vaak gecombineerde aanvragen, etc.),
  2. onderwijs (PICOs, referaten, zakkaartjes, nieuwsbrieven, etc.),
  3. feedback over aanvraaggedrag
  4. veranderingen in aanvraagsystemen (tijdsloten, aanpassen van standaard aanvraagpakketten, etc.).

Het uiteindelijke doel is de attitude verandering van de zorgverleners.

Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

Uit de literatuur is bekend dat ongeveer 20% van de verrichte laboratoriumtesten onnodig is, dat wilt zeggen, diagnostiek die beleidsbeslissingen niet beïnvloedt. Ook is het aangetoond dat verminderen van onnodige diagnostiek niet leidt tot slechtere patiëntuitkomsten. Naast de hoge kosten die onnodige laboratoriumdiagnostiek en downstream duurdere diagnostiek met zich meebrengen, kan dit in sommige gevallen juist leiden tot schade bij de patiënt. Verder is veelvuldig laboratoriumonderzoek natuurlijk weinig patiëntvriendelijk.

Hoe kan het doelmatigheidsinitiatief geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?

Ons doel is om de interventies uit het project (gedeeltelijk) in te bouwen in de dagelijkse praktijk. Aandacht voor aanvraaggedrag zou volgens ons een vast onderwerp moeten worden in de reguliere contactmomenten, zoals overdrachten, dagelijkse supervisie, grote visites, poli-besprekingen, en dergelijke.

Onderwijsmomenten zijn vaak al verankerd in het afdelingsrooster en er kunnen afspraken gemaakt worden om onderwijs regelmatig te wijden aan een onderwerp gerelateerd aan juist aanvraaggedrag, bijvoorbeeld door nieuwe assistenten als onderdeel van het inwerkprogramma een presentatie te laten houden over een dergelijk onderwerp.

Veranderingen in aanvraagsystemen die we tijdens het project aanbrengen, blijven in principe staan en behoeven geen verdere aandacht meer.

Afhankelijk van de wensen van de afdeling kan in samenwerking met de afdelingen Klinische Chemie en Business Intelligence / Business Control periodiek aanvraagpatronen bekeken worden.

Dit project is gepresenteerd op  de OOR OZON- conferentie CHOOSE Wisely op 17 mei 2017.