Probleemstelling

Er is geen instrument beschikbaar voor een efficiënte en volledige medische overdracht binnen de psychiatrie. Hierdoor zijn de overdrachten binnen de psychiatrie onvoorspelbaar, vaak onnodig lang en onvolledig.

Doelstelling

Ontwikkelen van een instrument voor medische overdracht binnen de psychiatrie. En efficiënte medische overdracht in de psychiatrie.

Plan van Aanpak

Er werd gezocht naar voorbeelden in de literatuur. Voor de psychiatrie werden geen precedenten gevonden. Voor de somatische geneeskunde ontwikkelde het Amerikaanse leger de SBAR (situa- tion-background-assessment-recommendation) methode. Deze methode is inmiddels veelvuldig en met succes in gebruik in somatische ziekenhuizen. Voor het psychiatrische instrument werd de SBAR-methode aangepast voor de psychiatrie.

Behaalde resultaten

Het eerste psychiatrische SBAR-instrument werd ontwikkeld door Abdulhaq Compier en gepubli- ceerd door A ya gezondheidszorg te Almere.

GGNet
Afdeling psychiatrie
Auteur: Abdulhaq Compier

Download bijlage