Gezondheid bestaat uit meer dan de afwezigheid van ziekte. Het Institute for positive health – opgericht door Machteld Huber – wil van die visie naar  ‘positieve gezondheid met zes dimensies’. Hiervoor ontwikkelden zij een scoringsinstrument. Daarmee geef je je gesprekspartner (of jezelf) een rapportcijfer hoe tevreden diegene is met het functioneren op de 6 assen. Zo ontstaat inzicht in het ‘gezondheidsoppervlak’.

Lees meer of download het instrument op ipositivehealth.com

Machteld Huber over een andere kijk op gezondheid – ‘Zet de mens centraal, niet de ziekte’ (De Medisch Specialist – maart 2017)

Lees ook: “Positieve gezondheid werkt alleen voor mensen die het echt willen” (Zorgenz… – juni 2017)

Scoringsinstrument positieve gezondheid

prof. dr. Fedde Scheele over het begrip 'positieve gezondheid'