Antibiotic stewardship is de continue aanpak van een zorginstelling om antibiotica zo verantwoord mogelijk te gebruiken. Dit om het welzijn van de patiënt te bevorderen, ervoor te zorgen dat de behandeling kosteneffectief is en om resistentievorming te beperken. Het UMC Utrecht is gestart met een aantal projecten in het kader van antibiotic stewardship.

Alle ziekenhuizen in Nederland worden sinds 1 januari 2014 geacht een antibioticateam, een zogenaamd A-team, in te stellen dat bekijkt of de antibiotica die voorgeschreven worden, ook echt nodig zijn en veilig gebruikt kunnen worden door de patiënt. Het A-team van het UMC Utrecht bestaat uit een kernteam van een ziekenhuisapotheker, een arts-microbioloog, twee internist-infectiologen en een kinderarts-infectioloog.

Jan Jelrik Oosterheert, internist-infectioloog

Jan Jelrik Oosterheert, internist-infectioloog en lid van het A-team: “In het kader van antibiotic stewardship zijn we gestart met drie projecten op de afdeling Interne Geneeskunde. Dat zijn de projecten ‘Van intraveneus naar oraal gebruik’, ‘Reductie van carbapenemgebruik’ – dit is een soort ‘laatste redmiddel’ antibioticum – en ‘Juist afnemen van bloedkweken’. We laten ons gezicht zien op de afdeling en gaan in gesprek met verpleegkundigen en met artsen die antibiotica voorschrijven. Ondanks dat iedereen wel weet dat je verantwoord om moet gaan met antibiotica, krijgen patiënten bijvoorbeeld nog vaak onnodig lang antibiotica via het infuus. Hoe komt het nou dat er niet aan gedacht wordt om op tabletvorm, met alle voordelen van dien, over te gaan?

Lees het interview met Jan Jelrik Oosterheert en aios Serena Slavenburg

In UMC Utrecht is hiervoor een stappenplan ontwikkeld. Dit helpt bij het opzetten van projecten in het kader van antibiotic stewardship.

Download het stappenplan

Meer informatie over de A-teams