Probleemstelling

Wanneer een patiënt aangemeld wordt op de geheugenpoli duurt het ongeveer drie maanden voordat deze alle onderzoeken gehad heeft en de uitslag heeft gekregen. Er bestaat reeds een mogelijkheid om op korte termijn alle onderzoeken op één dag te doen voor een beperkte groep; ouderen waar al een sterk vermoeden is op een neurodegeratief proces en die zowel een bloedonderzoek, NPO, MRI als mantelzorggesprek nodig hebben, ook wel het GP+ traject genoemd. Er is slechts een beperkte capaciteit voor dit traject. Indien iemand niet in deze doelgroep hoort moeten de onderzoeken los aangevraagd worden, waardoor het traject niet efficiënt verloopt.

MUMC+
Afdeling: Psychiatrie
Auteurs: Kirsten Horvath, Machteld Blanken, Julie Schulkens (aios Psychiatrie)

Datum start: 1 april 2017

Doel van het initiatief

Het doel van dit doelmatigheidsinitiatief is om het doorlooptraject van aanmelding tot uitslaggesprek significant te verkorten met de middelen die tot onze beschikking staan.

Samenvatting

Bij een aanmelding op de geheugenpoli duurt het momenteel langer dan drie maanden voordat de patiënt een uitslaggesprek heeft gehad, wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van het GP+ traject. Dit GP+ traject kan na een intake op de geheugenpoli ingezet worden, wanneer zowel een NPO, MRI hersenen en bloedonderzoek gevraagd worden. Dit vindt dan allemaal op 1 dag plaats. Wanneer echter niet alle onderzoeken nodig zijn, kan dus ook geen gebruik worden gemaakt van dit GP+ traject en moet het los aangevraagd worden. Hier stuitten we op lange wachttijden voor de NPO’s. Dit doelmatigheidsproject poogt deze doorlooptijd te verkorten en meer efficiënt te laten verlopen. Dit komt de kwaliteit van zorg ten goede, omdat er sneller diagnoses gesteld kunnen worden en sneller adequate zorg of ondersteuning ingezet kan worden. Door het ontwikkelen van een vast stroomschema volgen alle patiënten dezelfde routing. Zo zou bij aanmelding albekend zijn wanneer zij de vervolgonderzoeken en het uitslaggesprek hebben. Door dit stroomschema te implementeren blijft de snellere doorstroom geborgd. Het opzetten van dit doelmatigheidstraject vereist samenwerking met andere betrokken disciplines, zoals de neuropsychologie en radiologie. Ook vereist het de nodige organisatie om inzichtelijk te krijgen hoe dit traject verloopt en hoe dit verbeterd kan worden.

Download bijlage