Sinds november 2014 beschikt het SG locatie Zuid (en na lateralisatie in mei 2016) het hele SG over een Team Ondersteunende en Palliatieve zorg TOPZ; een nurse-based specialist-supervised transmuraal consultteam.

1e schil (longarts/kaderarts palliatieve zorg, oncoloog/kaderarts palliatieve zorg, geriater, 2 pijnspecialisten, SO/kaderarts palliatieve zorg, kaderarts palliatieve zorg, 2 kader-huisartsen palliatieve zorg, 3 verpleegkundig specialisten palliatieve zorg en 2 oncologieverpleegkundigen thuiszorg).

Spaarne Gasthuis
Auteur: Gerty de Klerk

2e schil: apotheker, geestelijk verzorger, psycholoog, dietist, diverse specialisten op afroep

1e MDO van de maand = groot MDO

Consulten; klinisch en poliklinisch

Verpleegkundige 1e contact

Supervisie medisch specialist

Consulten en begeleiding van patiënten en familie

zorg afstemmen met huisartsen en thuiszorgorganisaties

wekelijks MDO

Haarlem: donderdag 8.00 – 9.00 (1e schil) / 1e do vd maand (2e schil)

Hoofddorp: dinsdag 16.00 – 16.45

Scholing / kwaliteit op de werkvloer

deskundigheidsbevordering en begeleiding arts-assistenten

scholing aandachtsvelders en verspreiden nieuwsbrief

(na) scholing teamleden

protocollen schrijven, zorgpad palliatieve zorg

jaarlijks symposium

Research / zorgevaluatie

opzetten eigen studies en deelname landelijke studies (ZonMw/Palliantie)

zorgevaluatie met eigen data

project Value Based Health Care

2014/2015: ruim 400 consulten; 2016: 650 consulten

Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

Palliatieve zorg: primair generalistische zorg die verleend wordt door vakbekwame primaire zorgverleners, ondersteund door specifiek opgeleide specialistische zorgverleners en consulenten in de palliatieve zorg. De zorg is toegesneden op de wensen en zorgvraag van de patiënt en diens naasten en wordt zoveel mogelijk in de omgeving die de voorkeur van de patiënt geniet, gegeven.

(Vroegtijdige ) consultatie door TOPZ:

Surprise question: ‘would you be surprised if this patient died in the next year?’

Betrouwbaar instrument voor patiënten die baat hebben bij palliatieve zorg,

Beter te vroeg dan te laat of helemaal niet

Vroege inzet palliatieve zorg (klinisch) is geassocieerd met lagere kosten

Palliatieve (poliklinische) consultatie is geassocieerd met minder agressieve end-of-life care, eerdere einde-leven gesprekken, mindere symptoomlast, langer leven

SONCOS norm per 1-1-2017: een oncologisch centrum dient over een consultteam palliatieve zorg te beschikken

Hoe kan het doelmatigheidsinitiatief geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?

Ontwikkeling predictie model in het EPD (Epic) zodat alle artsen op een eenvoudige manieren consult van het TOPZ kunnen overwegen.

Goede en herhaaldelijke voorlichting aan arts-assistenten en medisch specialisten over de mogelijkheden van TOPZ

Opleidingsmogelijkheid aios interne geneeskunde, longziekten, geriatrie, anesthesiologie

Wat heb je nog nodig om het tot een (groter) succes te maken?

Awareness bij medici van de noodzaak van goede palliatieve zorg

Vakgroep palliatieve zorg

Palliatieve unit voor acute opvang van patiënten met bijvoorbeeld pijn, dyspnoe etc

Dit project is gepresenteerd op  de OOR OZON- conferentie CHOOSE Wisely op 17 mei 2017