Probleemstelling

De thromboseprofylaxe van GE-Oncologische chirurgie was niet conform de laatste richtlijn.

MUMC+
Afdeling algemene chirurgie
Auteur: Dennis Japink

Datum start: 8-1-2016

Doelstelling

Aanpassen lokale protocollen en werkwijze t.a.v. thromboseprofylaxe bij GE-Oncologische chirurgie

Plan van Aanpak

  1. Inventarisatie nieuwe landelijke richtlijn met lokale thrombosecommissie
  2. Verwerking adviezen en opstellen voorstel t.a.v. nieuwe richtlijn
  3. Lokale betrokkenen en sta eden mobiliseren en inlichten over de nieuw te volgen werkwijze
  4. Afstemming met Apotheek, Thrombosecommissie, Thrombosevigilantiemedewerker, Transferpunt, Afdelingshoofd en Unitleiders verpleegafdelingen, Afdelingshoofd Chirurgie t.a.v. startdatum, benodigde aanpassingen voor aanvang en borging van het nieuwe beleid.
  5. Startpresentatie voor betrokken artsen en verpleging i.s.m. Unitleiders verpleging, waarbij de nieuwe werkwijze zowel op zakkaart (papier/digitaal voor op smartphone) als in het elektronisch voorschrijfsysteem is getoond.
  6. Plan voor evaluatie op 3, 6 en 12 maanden voorbereid i.s.m. betrokkenen.

Behaalde resultaten

Per 7/9/16 is het nieuwe profylaxe-beleid geë ectueerd.

Evaluatie / borging

Evaluatie met voorschrijvende artsen en apotheek: De eerste effectmetingen staan gepland voor 7/12/2016 en zullen opnieuw in een algemene sessie besproken worden.