Aandacht besteden aan doelmatigheid in de opleiding tot geneeskundig specialist.

Dat is wat de regelgeving vanaf juli 2018 van alle opleidingen vraagt. Dat is niet niks naast alle andere opleidingseisen. Maar het hóeft niet allemaal ingewikkeld te zijn. Maak gebruik van de waardevolle en praktische tips van collega’s die ook mee bezig zijn.

Fedde Scheele

Fedde Scheele:

 • Betrek aios bij het vergaren van spiegelinformatie: probeer met je aios stukken van de zorg in kaart te brengen en bekijk samen waar het beter kan.
 • Bespreek de uitkomsten tijdens de gesprekken van alledag.
 • Wees een rolmodel: in een cultuur waarin zorgverleners de cijfers open met elkaar bespreken en er lering uit trekken, gaat dat bewustzijn spontaan over op de aios.

Lees het interview met Fedde Scheele

Cindy Noben, deelprojectleider OORZON

Cindy Noben:

 • Laat aios een doelmatigheidsproject uitvoeren (maak gebruik van de praktische hulpmiddelen van OORZON)
 • Zorg dat de aios zich gesteund voelt door bestuur, management en opleidingsgroep
 • Faciliteer de aios en sta als opleidingsgroep open voor verbeterinitiatieven

Lees het interview met Cindy Noben

Nico Croon:

 • Leer aios om een constructieve dialoog te voeren met allerlei belanghebbenden, zowel met het bestuur van de organisatie als met andere specialismen en patiënten. Je moet weten wie je tegenover je hebt, welke belangen er spelen en hoe je daar mee om gaat, terwijl je je eigen koers helder voor ogen houdt.

Lees het interview met Nico Croon

Judith Gregoor, deelprojectleider OOR ZWN

Judith Gregoor, opleidingsadviseur aan de Fransiscus Academie: 

 • Geef aios inzicht in financiën en processen. Immers: om als aios kritisch te kunnen zijn, moet je natuurlijk weten wat er mogelijk is, welke kosten ermee gemoeid zijn en welke keuzes je hebt.
 • Zoek naar manieren om aandacht voor doelmatigheid op een logische manier te integreren in het opleidingsplan, zonder al te veel extra’s. Vaak kun je bestaande onderwijsmomenten goed inzetten voor een bepaald thema. Bijvoorbeeld door een gepland voortgangsgesprek met een aios of een overdracht, multidisciplinair overleg of grote visite voor een deel te wijden aan doelmatigheidsbewustzijn.
 • Laat een benchmark uitvoeren over de aangevraagde diagnostiek per aios. En dan niet om met de vinger te wijzen, maar om inzicht te geven en de aios na te laten denken over het waarom achter de aanvraag.

Lees het interview met Judith Gregoor

Joke Kuperus, deelprojectleider OOR NO

Joke Kuperus, staffunctionaris in Medisch Centrum Leeuwarden:

 • Bespreek met aios wat ze nodig hebben in hun opleiding om te leren doelmatig te denken en te handelen. Aios zijn de specialisten van de toekomst, dus als je iets wilt veranderen moet je bij de bron beginnen. Zij weten exact wat ze in de opleiding missen en kunnen aangeven welke zaken ze in de praktijk tegenkomen, waarbij ze hun vraagtekens hebben.

Lees het interview met Joke Kuperus