Probleemstelling

Binnen de consultatieve dienst is er sprake van een inefficiëntie patiëntoverdracht.

Doel van het initiatief

Het verbeteren van de efficiëntie van het overdragen van patiënten binnen de consultatieve dienst om doelgericht te kunnen werken tijdens de consultatieve dienst.

MUMC+
Afdeling: Psychiatrie
Auteurs: R. Kuipers, K. Schiffeleers-Horvath, W. Duhayon, F. Schiphof

Datum start: september 2016 – maart 2017

Samenvatting
  1. Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?
    Door middel van verbetering van de effectiviteit en doelmatigheid van de patiëntoverdracht binnen de consultatieve dienst neemt de kans op ‘slecht’ (onvolledig, inadequaat) overdragen af hetgeen de veiligheid voor patiënten kan vergroten en de werkdruk voor de AIOS kan afnemen.
  2. Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer verworven en geëvalueerd door het opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsproject?
    Evaluatie op kwalitatieve basis (overleg) en kwantitatieve basis (enquête).
  3. Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?
    Implementatie van het consultenlijstje is relatief eenvoudig: alle AIOS worden in het gebruik geïnstrueerd (locatie van lijstje, manier van invullen, etc.).
Generaliseerbaarheid resultaten

In principe zullen de resultaten generaliseerbaar zijn naar consultatieve diensten van andere specialismen binnen het MUMC+ of daarbuiten aangezien de algehele opzet van een consultatieve dienst binnen een specialisme vergelijkbaar is en de noodzaak tot een efficiënte en doelmatige overdracht ook.

Download bijlage