Probleemstelling

Het leveren van chronische zorg aan longpatiënten is een van de belangrijkste taken van de longarts. Longpatiënten die klinisch worden opgenomen zijn vaak ernstig ziek en worden veelal meer dan eens opgenomen. Klinische opnames op de afdeling Longziekten zijn zeer dynamisch door o.a. uitvoeren van (invasieve) diagnostiek, vaststellen van nieuwe ziekte, initiëren van behandelingen voor korte- en lange- termijn, samenwerking met andere specialismen en de hoge verpleegkundige zorgzwaarte. Dit vergt een specialistische samenwerking tussen longartsen en verpleegkundigen waarbij het in de praktijk een uitdaging blijkt te zijn om de patiënt en diens familie continu centraal te blijven stellen.

MUMC+
Afdeling: Longziekten
Auteur: Bram van den Borst

Datum start: 2016

Doel van het initiatief

Het verbeteren van patiënttevredenheid op de klinische afdeling Longziekten door het dagelijkse afdelingswerk efficiënter te maken zodat er meer tijd ontstaat voor de patiënt.

Samenvatting
 1. Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?
  Dit doelmatigheidsproject op de klinische afdeling Longziekten is opgesteld om patiënttevredenheid te verbeteren door:
  – de communicatie tussen arts en patiënt te verbeteren
  – samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen te verbeteren
  – het dagelijkse zaalwerk efficiënter te maken
  – betere informatie te verstrekken aan de patiënt bij ontslag
 2. Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer verworven en geëvalueerd door het opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsproject? 
  Dit doelmatigheidsproject heeft een dermate brede insteek dat er beoogd wordt verbetering aan te brengen in alle algemene competenties. Alleen dan zal dit project succesvol zijn.
 3. Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?
  Dit doelmatigheidsproject zal leiden tot nieuwe werkafspraken voor artsen en verpleegkundigen werkzaam op de klinische afdeling Longziekten.

Download bijlage