De aanvraagroute voor tilt-tafeltesten was voor alle belanghebbende partijen onduidelijk. Tot op heden vonden aanvragen vanuit andere specialismen/onderafdelingen (internisten, cardiologen en neurologen) plaats via telefonisch overleg of per e-mail.

Hierdoor was het voor de aanvrager regelmatig een speurtocht om het tilt-tafelonderzoek te kunnen aanvragen, waarbij vaak vele personen werden benaderd voordat de juiste persoon werd gevonden en het onderzoek kon worden aangevraagd. Voor de uitvoerders van de tilt-tafeltesten ontbrak het vrijwel altijd aan heldere informatie omtrent vraagstelling en doel van het onderzoek. Daarnaast was essentiële informatie m.b.t. voorgeschiedenis en medicatiegebruik vaak onbekend. Regelmatig werden hierdoor onderzoeken verricht die vervolgens de initiële vraagstelling beantwoorden of bleek de vraag van de aanvrager niet beantwoord te kunnen worden met een tilt-tafeltest.

Het initiatief streeft naar een verbetering van de route en planning door o.a. een heldere aanvraagprocedure en tijdsbesparing door volledige patiënteninformatie aan te bieden.

Wat levert het op?

Het doelmatigheidsinitiatief verbetert de kwaliteit van zorg op zowel afdelings- als instellingsniveau door het verduidelijken van de routing, het verbeteren van de kwaliteit van het onderzoek (doordat de uitvoerder alle informatie en de vraagstelling duidelijk voorhanden heeft) en het terugdringen van de wachttijden.

MUMC+
Afdeling Vasculaire Geneeskunde / Algemene Interne Geneeskunde
Auteur: D. van Twist

OORZON Doelmatigheidsinitiatief

Download bijlage