Meer evidence based werken, minder diagnostiek en belasting patiënt
Het oriënterend fertiliteitsonderzoek omvat een protocol waarbij gekeken wordt waar het probleem ligt als een koppel met kinderwens na 1 jaar nog niet zwanger is. Dit protocol is niet geheel evidence based meer.

Zo wordt er standaard nog een postcoïtum test gedaan waarbij gekeken wordt of er levende spermatozoa aanwezig zijn in het slijm van de cervix. Dit is belastend voor de patiënt en uit de literatuur discutabel of dit een noodzakelijk onderzoek is, mede omdat het zeer foutgevoelig is door moment van timing. Daarnaast worden alle patiënten meerdere malen echoscopisch onderzocht om de menstruele cyclus te analyseren. Echter bij een regelmatige cyclus is er hoe dan ook sprake van een ovulatoire cyclus, waardoor echoscopisch bewijs niet nodig is. Door meer evidence based te werken blijkt dat er niet zoveel diagnostiek nodig is als momenteel wordt verricht en hoeven patiënten minder vaak op de poli te komen.

Wat levert het op?

Goede organisatie en management zijn nodig voor het opzetten van een nieuw protocol. Communicatie is het belangrijkste middel om iedereen op de hoogte te brengen van de veranderingen. Preferentie van de patiëntenvereniging wordt meegenomen om professionaliteit en maatschappelijk handelen te waarborgen.

MUMC+
Afdeling Gynaecologie (voortplantingsgeneeskunde)
Auteur: L. van Dijk

OOR ZON Doelmatigheidsinitiatief