De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft na raadpleging van de deelspecialistische verenigingen 10 verstandige keuzes vastgesteld. Verstandige keuzes zijn wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor medisch specialisten en patiënten, welke zijn bedoeld als stimulans om het gesprek aan te gaan over wat de best passende behandeling is voor de individuele patiënt op het juiste moment.

Het doel van dit onderzoek is om patiënten op de SEH door middel van een folder te betrekken in de besluitvorming van de verstandige keuzes. De verstandige keuzes op de SEH zijn:

  1. Voorkom het plaatsen van een urineverblijfskatheter bij stabiele patiënten op de SEH die zelf nog kunnen plassen.
  2. Maak geen standaard röntgenfoto van de buik en de borstkas bij volwassen patiënten met acute buikpijn.
  3. Bij het bespreken van de behandeling met de patiënt ook de behandelbeperkingen bespreken.

Methoden

In een prospectieve, multicenter interrupted time series analyse met een frequentie van 1 meting per week gedurende 3 maanden, willen wij patiënten folders implementeren ter bevordering van de implementatie van de verstandige keuzes op de SEH. Het streven is dat elke patiënt gepresenteerd voor de Interne Geneeskunde op de SEH een folder krijgt over de bovenstaande verstandige keuzes.

Uitkomstmaten

De eindpunten van verstandige keuzes 5 en 10 zijn respectievelijk het aantal röntgenfoto’s van de buik bij patiënten die zich op de SEH presenteren met acute buikpijn en het percentage opgenomen patiënten vanaf de SEH waarbij de behandelbeperkingen in de status is gedocumenteerd. Bij verstandige keuze 2 zijn enkele uitzonderingen waarbij een stabiele patiënt een terechte indicatie heeft voor een urineverblijfskatheter, daarom moet met statusonderzoek per patiënt bepaald worden of de indicatie terecht is.

Aanvullend wordt het gebruik van de folders zelf geanalyseerd door aan alle nieuw opgenomen patiënten, op de dag voor de meting, de volgende vragen te stellen:

1. Heeft u de folder met betrekking tot de verstandige keuzes gekregen?

2a. Heeft u deze folder gelezen?

2b. Heeft uw familie / mantelzorger deze folder gelezen?

3. Is de inhoud met betrekking tot de urinekatheter met u besproken?

4. Is de inhoud met betrekking tot de behandelbeperkingen met u besproken?

5. Heeft de folder geholpen in de beslissing ten aanzien van het wel of niet toestaan van de behandelbeperkingen?

Download bijlage