Probleemstelling

Bij het wisselen van stageplekken binnen de interne geneeskunde verwonderen de A(N)IOS zich over de logistiek en klinische problemen die op de loer liggen op de nieuwe stageplek. Met hun frisse blik kunnen ze deze problemen bloot leggen en aanpakken gedurende hun stage.

Doelstelling

Lokale implementatie van een “verwonder en verbeter project”; Het verbeteren van klinische en logistieke organisatie op de Internistische ziekenhuisafdelingen. In combinatie met de ontwikkeling van bepaalde CANMEDS, maatschappelijk handelen en organiseren, van de A(N)IOS.

Plan van Aanpak

  1. Observatie en detectie van logistieke problemen op de klinische afdelingen.

De assistenten doorlopen stages van 4 maanden op de volgende afdelingen:

   • Interne Geneeskunde (V15)
   • Dialyse en MDL (V14)
   • Oncologie (MDO 5W)
   • SEH
   • Consulten
   • Polikliniek Interne Geneeskunde/MDL/MDO.

Na 2 weken, sinds aanvang van de stage, ontvangt iedere assistent een mail van het “Verwonder & Verbeter”-team en antwoordt de assistent met het grootste probleem waar de assistent tot dan toe op de afdeling is aangelopen.

 1. Benoemen van de grootste problemen. Het “Verwonder & Verbeter”-team selecteert per afdeling een top 3 van de problemen op de afdelingen. Enkele dagen voor de complicatiebespreking wordt deze top 3 per afdeling over de e-mail, ter voorbereiding, verzonden.
 2. Delegeren van het aanpakken voor de problemen.Tijdens de complicatiebespreking worden de top 3 per afdeling besproken en kan per afdeling iedere assistent een probleem op zich nemen om daarvoor een oplossing te vinden.
 3. Aanpakken van het probleem.De assistent zoekt uit hoe en met wie hij het probleem kan aanpakken. Tijdens het tussentijdse evaluatiegesprek bespreekt de assistent het plan van aanpak met de supervisor van de afdeling.
 4. Terugkoppeling en beoordeling.De assistent koppelt in het eindgesprek aan de supervisor en tijdens de eerstvolgende complica- tiebespreking het behaalde resultaat terug. Door de supervisor kan de assistent voor zijn aanpak van het probleem worden beoordeeld met een KKB

Catharina Ziekenhuis
Afdeling interne geneeskunde
Auteur: Ashley De Bie Dekker

Wat leer je ervan?
Aios leren efficiënter en doelmatiger werken door kritisch te kijken. Naar verbeteringsmogelijkheden bij (zorg)processen en rondom samenwerking met andere zorgverleners en disciplines. Zij leren dat soms kleine wijzigingen al een behoorlijke (positieve) impact kunnen hebben.

Download bijlage