Probleemstelling

Bedrijfsveiligheid is een belangrijk punt in de organisatie. Het goed en juist vastleggen van alles wat met het zorgproces te maken heeft, is van het grootste belang om onder meer de veiligheid van de patiënt, de juiste financiële afhandeling en het documenteren van de zorgzwaarte te waarborgen.

MUMC+
Afdeling: Oogheelkunde
Auteurs: H. Beckers en F. van den Biggelaar

Datum start: 2014

Doel van het initiatief

Algemene doelen
1. Het verbeteren van zorg- of opleidingsprocessen op afdelings- of instellingsniveau t.b.v. de zorg voor de patiënt
2. Het aanleren van algemene competenties op de werkvloer
3. Het borgen van de verbetering op afdelings- of instellingniveau

Specifiek doel
Het doel van dit project is het realiseren van een instrument waarmee aan het eind van een spreekuur gecontroleerd wordt of een aantal relevante parameters rondom patiënt- en bedrijfsveiligheid zijn vastgelegd.

Samenvatting
  1. De ‘5 van het bedrijf’ moet er uiteindelijk toe leiden dat belangrijke parameters voor patiënt- en bedrijfsveiligheid gestructureerd en volledig worden vastgelegd.
  2. Door gebruik van de ‘5 van het bedrijf’ komen de aios in aanraking met onderdelen van hun werk die niet direct medisch-inhoudelijk van aard zijn, maar wel zeer belangrijk voor de patiënt- en bedrijfsveiligheid.
  3. Door het gebruik van de ‘5 van het bedrijf’ wordt het besef gecreëerd dat het vastleggen van alles wat met het zorgproces te maken heeft, steeds belangrijker wordt om onder meer de veiligheid van de patiënt, de juiste financiële afhandeling en het documenteren van de zorgzwaarte te waarborgen.

Download bijlage