Bijeenkomsten dokters

Verantwoord omgaan met beperkte financiële middelen in de zorg en op zoek gaan naar zinnige zorg zijn onderwerpen waar het ministerie van VWS fors op inzet.

Het rendement van de zorg voor de individuele patiënt zal moeten verbeteren en we moeten streven naar gezondheidswinst tegen gelijkblijvende of lagere kosten. In de opleiding tot geneeskundig specialist begint meer aandacht te komen voor kostenbewustzijn.

In deze twee uur durende workshop maken we een vertaalslag van kostenbewust kwaliteit leveren naar de leer-werkvloer van a(n)ios. Na de workshop heeft de deelnemer:

  • zicht op hoe het thema ‘doelmatigheid van zorg’ expliciet binnen de opleiding aan bod kan komen en hoe dit te borgen.
  • Concrete handvatten hoe aios te motiveren en stimuleren om de ‘doelmatigheidsbril’ op te zetten.

Voor wie

De workshop richt zich op opleiders en leden van de opleidingsgroep.

Accreditatie

Het ABAN kent deze workshop 2 accreditatiepunten toe.

Geïnteresseerd in deze workshop?

Het Bewustzijnsproject helpt bij het organiseren en verzorgen van deze workshop op locatie.  Heb je interesse in deze workshop in jouw instelling? Stuur ons dan een e-mail.