Probleemstelling

Er worden op de spoedeisende hulp en afdeling vaak buikoverzichtsfoto’s (X-BOZ) gemaakt zonder adequate indicatie, waarbij de uitkomst dikwijls non-specifiek is. Deze X-BOZ worden soms al door de verpleegkundige aangevraagd bij patiënten met buikpijn, zonder overleg met de arts. Daarnaast is het van oudsher het onderzoek dat veel gedaan werd, dus heeft het wellicht ook met nieuwe inzichten te maken. De sensitiviteit van een X-BOZ voor appendicitis, pyelonefritis, pancreatitis en diverticulitis is 0%. De hoogste sensitiviteit van X-BOZ bestaat voor het aantonen/lokaliseren van een corpus alienum (90%).

Zuyderland
Afdeling: Interne geneeskunde – maag-darm-leverziekten (MDL) – geriatrie
Auteur: Anne Zwietering

Datum start: 2016

Bij vermoeden op darmobstructie heeft een X-BOZ een sensitiviteit van ca.50% en een specificiteit van ca. 50% (hetzelfde als een munt opgooien). X-BOZ hielp de verwachte diagnose bevestigen bij 2-8% van alle indicaties (behalve katheterplaatsing) en veranderde in 4% van de gevallen het beleid. In veel gevallen leidt een X-BOZ tot een dubieuze uitslag, waardoor aanvullende beeldvorming zoals CT-abdomen nodig is. Hierbij vindt er dus 2x stralingsbelasting plaats. Dit leidt derhalve tot hoge onnodige stralenbelasting voor de patiënt, vertraging van het zorgproces en extra zorgkosten.

Doel van het initiatief

Een vermindering van het aantal X-BOZ aanvragen zonder adequate indicatie.

Samenvatting
  1. Door een vermindering van het aantal buikoverzichtsfoto’s dat zonder adequate indicatie wordt gemaakt, worden de zorgkosten lager en krijgen patiënten minder stralenbelasting. Bovendien is een ander onderzoek (bijvoorbeeld CT-abdomen) dikwijls meer conclusief en kan dus wijziging van behandelplan teweegbrengen. Het voorkomt dus onnodige vertraging in diagnostiek en daarmee beleid.
  2. Op gebied van management- en maatschappelijk niveau wordt nagedacht over kostenverlaging en betere doorstroom van patiëntenzorg. Tevens werken de AIOS samen om literatuur te analyseren, data te analyseren en vervolgens onderwijs te verschaffen waarna er hernieuwde data-analyse plaats zal vinden. Tevens dwingt het doelmatigheidsonderzoek ons om na te denken over gericht diagnostiek aanvragen. Er wordt dus gewerkt aan de competentie kennis en wetenschap.
  3. Door uitleg en scholing zullen we artsen meer bewust maken van de keuze voor aanvullende diagnostiek in de vorm van een X-BOZ. Dit wordt geborgd door training binnen onze vakgroep interne geneeskunde/maag-darm-leverziekten (MDL)/geriatrie.

Bekijk een vergelijkbaar project in OOR Utrecht

Download bijlage