Bij het streven naar doelmatige zorg zijn we steeds op zoek naar een balans tussen de benefits voor de patiënt, die we afwegen tegen mogelijke risico’s, kosten en nadelen. Het maken van een buikoverzichtsfoto bij een volwassene die zich op de SEH presenteert met acute buikpijn, heeft geen diagnostische meerwaarde. In slechts 7% van de gemaakte X-BOZ leidt het tot een finale diagnose. Een X-BOZ is een onderzoek met een lage sensitiviteit en specificiteit. We weten dat de indicaties voor een X-BOZ beperkt zijn, tot bijvoorbeeld het lokaliseren van een corpus alienum.[/vc_column_text]

Daartegenover staat dat de patiënt wordt blootgesteld aan ioniserende, kankerverwekkende straling. De zinloze kosten die dit onderzoek met zich meebrengt kunnen uitgespaard worden. Tenslotte levert het maken van extra beeldvorming vertraging op in het zorgproces.

Met het bewustzijnsproject streven we ernaar dit probleem onder de aandacht te brengen en AIOS te motiveren om zelf kritisch na te denken over de indicatie van een X-BOZ. In het geval van acute buikpijn levert dit géén diagnostische meerwaarde op.

Doel van het initiatief: Zorgverleners bewust leren nadenken over de indicatie van een beeldvormend onderzoek. Dit zal leiden tot een bewustere en doelgerichtere keuze in aanvullende onderzoeken en hierdoor minder zinloze buikoverzichtsfoto’s.

In OOR ZON is een vergelijkbaar project uitgevoerd