De gevolgen van keuzes in de zorg, zowel wat betreft kwaliteit als kosten, liggen onder een vergrootglas. Jouw dagelijkse praktijk als (aankomend) arts draait om je inzet voor de beste zorg voor de patiënt, waarbij je verantwoord omgaat met de beschikbare middelen. Je hebt een essentiële rol in het maximaliseren van de kwaliteit, tegen realistische kosten. Dat is de kern van Doelmatige Zorg. Noodzakelijk hiervoor is dat doelmatig denken en werken al in de opleiding tot arts een gewoonte wordt. De toekomst van de zorg ligt in jouw handen.

Naar Canadees voorbeeld is STARS NL opgericht: een groep aios en geneeskundestudenten die als ambassadeurs aan de slag gaan met doelmatigheid van zorg in de opleiding. Met ondersteuning van het Bewustzijnsproject, werken zij aan het vergroten van het alert zijn op doelmatig denken en werken van studenten, aios en medisch specialisten.

Als hulpmiddel hierbij vertaalden de STARS NL twee populaire Canadese flyers naar:

Zes zaken die arts-assistenten in twijfel zouden moeten trekken
Zes zaken die medisch studenten en coassistenten in twijfel zouden moeten trekken

Download bijlage