De hoed en de rand van ziekenhuisfinanciën

In 2015 werd een college ‘Ziekenhuisfinanciën’ voor aios opgenomen voor Project MMV. Het college werd gegeven door de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Peter Langenbach. Hij vertelt over het belang van financiële kennis voor medisch specialisten. Ook maak je in de video’s kennis met financiële begrippen als jaarrekeningen, resultatenrekeningen, liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

MMV video’s
Je vindt ze via youtube @modernopleiden.

1. Inleiding (4.37 minuten)

Waarom moet je als aios eigenlijk iets afweten van ziekenhuisfinanciën?

2. De jaarrekening (5.51 minuten)

Een jaarrekening laat zien hoe gezond een organisatie financieel is. In deze film zie je hoe het ook alweer zit met solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit en waarom je als aios moet weten hoe gezond een ziekenhuis is.

3. De balans (5.32 minuten)

Op ieder gewenst moment kun je de balans opmaken, oftewel: uitzoeken wat de financiële positie is. De balans geeft inzicht in de bezittingen van een organisatie en hoe deze zijn gefinancierd. Hoe een balans wordt opgebouwd, zie je in deze film.

4. De resultatenrekening (6.59 minuten)

Inzicht in het resultaat van een bepaalde periode krijg je door de resultatenrekening. Ook wel winst/verliesrekening genoemd. Hierop wordt gespecificeerd wat de inkomsten en kosten zijn en welke invloeden er een rol spelen. In de video wordt dit uitgelegd met het voorbeeld van een ziekenhuis met een nieuw gebouw.

5. Een financieel gezond ziekenhuis (6.29 minuten)

Waar moet je precies op letten om te weten of een ziekenhuis financieel gezond is? Bijvoorbeeld op liquiditeit en solvabiliteit. Ook is het belangrijk om je eigen gezond verstand te gebruiken. Is de financiële situatie logisch te verklaren? In deze video krijg je aanwijzingen waar je op kunt letten.