Doelmatigheid

Expliciet aandacht voor doelmatigheid in de geneeskundige vervolgopleiding. Binnenkort moet dat terug te vinden zijn in het opleidingsplan. Dat lijkt misschien allemaal extra, maar hoogstwaarschijnlijk doet u er al meer aan dan nu beschreven staat in het opleidingsplan. Met het oog op onder andere de visitaties van het RGS, is het natuurlijk zonde wanneer uw vakgroep dit niet kan laten zien.

Daarom heeft het Bewustzijnsproject, samen met OOR ZON, een speciale applicatie ontwikkeld. Met behulp van acht vragen genereert u daarmee een addendum voor het opleidingsplan. Hierin vindt u een beschrijving van wat u op verschillende niveau’s in de opleiding én in de praktijk aan doelmatigheid doet en welke algemene compenties hierdoor getraind worden en hoe. Denk bijvoorbeeld aan de competenties communicatie en samenwerken wanneer doelmatigheid van een (be)handeling tijdens een MDO aan de kaak wordt gesteld door het protocol ter discussie te stellen, of wanneer u de kosten van een lab aanvraag tijdens de overdracht bespreekt.

De wizard werkt simpel en snel. Het enige dat u daarna nog moet doen, is het addendum personaliseren en in uw opleidingsplan plaatsen. Probeer het direct!