OOR ZON

www.oorzon.nl

Resultaten OOR ZONConcrete handvaten en hulpmiddelen voor (en door) medische specialisten met het oog op een doelmatiger toekomst.

In de Onderwijs- en Opleidingsregio Zuidoost Nederland bouwen aios en medisch specialisten samen aan een doelmatiger toekomst. Dit doen wij door in multidisciplinair verband handvatten en hulpmiddelen te ontwikkelen die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Daarbij heeft de afgelopen jaren een fase van verkenning, verspreiding en verankering plaatsgevonden op het gebied van doelmatige zorg.

Overzicht resultaten

Op woensdagavond 12 september 2018 presenteerde OOR ZON de opbrengsten van haar activiteiten tijdens het Bewustzijnsproject. Klik op de afbeelding om de volledige posterpresentatie te bekijken.

Download het eindrapport van OOR ZON

Berichten

Interview met Laurents Stassen: “Het Bewustzijnsproject gaat over het nuchtere, scherpe vermogen om afwegingen te maken die de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede komen.”

Lees het interview met Cindy Noben: Praktische hulpmiddelen voor doelmatigheidsinitiatieven

Over OOR ZON

“Doelmatigheid van zorg binnen de opleiding tot specialist” is profielkenmerk in de OOR ZON en werkt al jaren aan verbeteringsgerichte en doelmatige praktijkvoering. Tijdens de inbedding van doelmatigheid in de opleiding wordt de ‘automatische piloot’ uitgeschakeld en worden nieuwe, uitdagende doelen gesteld. De huidige situatie wordt kritisch bekeken en mogelijke doelmatigheidsproblematiek wordt aangepakt. Dat alles draagt bij aan het practice-informed gedachtengoed dat als grondlegger dient voor de inbedding van doelmatigheid van zorg in de praktijk én in de opleiding. Initiatieven tot nu toe vind je op de website. Deze initiatieven vind je ook bij ‘Aan de slag‘.

Initiatieven tot nu toe vind je op de website. Deze initatieven vind je ook bij ‘Aan de slag’.

OOR ZON beschrijft haar aanpak in het deelprojectplan ‘Bewustzijn van doelmatigheid van zorg: De competentie van de toekomstige specialist’. Deze richtte zich vooral op de volgende deelprojecten uit het bewustzijnsproject: Gemaakte kosten vergelijken, Efficiënt organiseren, De dont’s en Bieden we de gewenste kwaliteit.

Bekijk het deelprojectplan

Voorbeelden binnen deze OOR

Deelprojectleden

Aios ambassadeurs mw. drs. S. Vaassen, aios kindergeneeskunde
mw. drs. S. Dedden, aios gynaecologie
dhr. B. Latten, aios pathologie, forensisch arts
dhr. drs. R. Haeren, aios neurochirurgie
dhr. drs. V. Bulthuis, aios neurochirurgie
dhr. drs. W. Palmbergen
dhr. drs. B. Klingenberg
Zuyderland Medisch Centrum Heerlen-Sittard dhr. dr. M. Sosef – chirurg
dhr. prof. dr. I. Heyligers – orthopeed, decaan Leerhuis, vz Cie I,I&S
mw. M. Klein-Ikkink – afdelingshoofd Medische Opleidingen
mw. L. Cornelissen – beleidsfunctionaris Medische Opleidingen/Onderzoek
dhr. Drs. D. Jongen – Voorzitter Raad van Bestuur
mw. drs. S. Reijntjens – Beleidsadviseur Medische Opleidingen
Máxima Medisch Centrum Veldhoven-Eindhoven mw. M. Dings – manager MMC Academie
dr. G. Slooter – chirurg
prof. dr. M. Bongers – gynaecoloog
dhr. dr. J. van Mourik – decaan MMC Academie
mw. I. van Berlo – Onderwijskundige
dhr. dr. W. Koops – centrale onderwijscoördinator Medische Opleidingen
mw. Dr. L. Niers – kinderarts, vz. COC
Catharina Ziekenhuis Eindhoven mw. drs. L. van Coppenolle – manager service eenheid Onderwijs en Onderzoek
dhr. prof. dr. F. Smeenk – longarts, vz. COC OOR ZON
Boegbeeld: dhr. dr. H. Brackel – kinderarts, vice vz. RGS
mw. drs. N. Raaijmakers – manager Service eenheid Onderwijs en Onderzoek
mw. dr. N. Wolff – adviseur Medische Opleidingen
dhr. drs. René van de Pas – sr. adviseur Opleiding en Ontwikkeling
Psychiatrie OOR ZUID dr. J. Strik – psychiater
dhr. dr. P. Domen – psychiater, hoofdopleider Mondriaan
GGZ Eindhoven dr. M. Marcelis – psychiater
Adelante Zorggroep Hoensbroek dr. T. Joosten – manager Kenniscentrum, beleid en kwaliteit
dhr. drs. W. Backx – revalidatiearts
mw. T. Schiffelers – beleidsmedewerker
VieCuri Medisch Centrum Venlo prof. dr. J. van den Berg – decaan, vz. Cie P&F
dr. M. de Rooij – dermatoloog
mw. A. Lokerse – beleidsmedewerker Medische Opleidingen en Wetenschap
Sint Jans Gasthuis Weert E. Kerkvliet – affiliatiecoördinator
Elkerliek Ziekenhuis Helmond mw. M. de Groodt – opleidingsadviseur
mw. P. Kox – internist-endocrinoloog, vz. COC
mw. M. Elbersen – afdelingsmanager centrum opleiden & ontwikkelen
Laurentius Ziekenhuis Roermond dr. J. Leijtens – affiliatiecoördinator
Sint Anna Zorggroep Geldrop dr. A. Toorians – internist, vz. Cie Medisch Opleidingsbeleid
mw. dr. I. Wolf – voorzitter Raad van Bestuur
dhr. P. Raaijmakers – hoofd Opleiding & Ontwikkeling
dhr. dr. H. Janssen – cardioloog
Maastricht UMC+ prof. dr. M. de Haan – radioloog/ vz COC
Boegbeeld: prof. dr. W. van Mook – internist-intensivist, directeur Academie Medische Vervolgopleidingen
Boegbeed: J. Brunings, Keel-, Neus- en Oorarts / Laryngoloog
Contactpersoon: Cindy Noben, onderwijskundig adviseur en regiocoördinator ‘Doelmatigheid van zorg’ 

dhr. prof. dr. L. Stassen – chirurg
dr. R. Rennenberg – master coördinator opleiding geneeskunde