Over OOR ZON

“Doelmatigheid van zorg binnen de opleiding tot specialist” is profielkenmerk in de OOR ZON en werkt al jaren aan verbeteringsgerichte en doelmatige praktijkvoering. Tijdens de inbedding van doelmatigheid in de opleiding wordt de ‘automatische piloot’ uitgeschakeld en worden nieuwe, uitdagende doelen gesteld. De huidige situatie wordt kritisch bekeken en mogelijke doelmatigheidsproblematiek wordt aangepakt. Dat alles draagt bij aan het practice-informed gedachtengoed dat als grondlegger dient voor de inbedding van doelmatigheid van zorg in de praktijk én in de opleiding. Initiatieven tot nu toe vind je op de website. Deze initiatieven vind je ook bij ‘Aan de slag‘. OOR ZON beschrijft haar aanpak in het deelprojectplan ‘Bewustzijn van doelmatigheid van zorg: De competentie van de toekomstige specialist’. De aanpak richt zich vooral op de volgende deelprojecten uit het bewustzijnsproject: Gemaakte kosten vergelijken, Efficiënt organiseren, De dont’s en Bieden we de gewenste kwaliteit.

Initiatieven tot nu toe vind je op de website. Deze initatieven vind je ook bij ‘Aan de slag‘.

OOR ZON beschrijft haar aanpak in het deelprojectplan ‘Bewustzijn van doelmatigheid van zorg: De competentie van de toekomstige specialist’. De aanpak richt zich vooral op de volgende deelprojecten uit het bewustzijnsproject: Gemaakte kosten vergelijken, Efficiënt organiseren, De dont’s en Bieden we de gewenste kwaliteit.

Bekijk het deelprojectplan

Interview met Laurents Stassen: “Het Bewustzijnsproject gaat over het nuchtere, scherpe vermogen om afwegingen te maken die de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede komen.”

Lees het interview met Cindy Noben: Praktische hulpmiddelen voor doelmatigheidsinitiatieven

Voorbeelden die binnen deze OOR plaatsvinden

OOR ZON

Maastricht UMC+
Academie Medische Vervolgopleidingen
Postbus 5800
Oxfordlaan 2 R1.03
6200 AZ MAASTRICHT

www.oorzon.nl

Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur
Telefoon: 043-3877577

Boegbeeld
Walther van Mook - © Nicole Romijn

Walther van Mook
internist-intensivist, directeur Academie Medische Vervolgopleidingen

Contactpersoon
Cindy Noben, deelprojectleider OORZON

Cindy Noben
Stuur een e-mail

Deelprojectleden
Aios ambassadeursmw. drs. S. Vaassen, aios kindergeneeskunde
mw. drs. S. Dedden, aios gynaecologie
dhr. B. Latten, aios pathologie, forensisch arts
dhr. drs. R. Haeren, aios neurochirurgie
dhr. drs. V. Bulthuis, aios neurochirurgie
dhr. drs. W. Palmbergen
dhr. drs. B. Klingenberg
Zuyderland Medisch Centrum Heerlen-Sittarddhr. dr. M. Sosef – chirurg
dhr. prof. dr. I. Heyligers – orthopeed, decaan Leerhuis, vz Cie I,I&S
mw. M. Klein-Ikkink – afdelingshoofd Medische Opleidingen
mw. L. Cornelissen – beleidsfunctionaris Medische Opleidingen/Onderzoek
dhr. Drs. D. Jongen – Voorzitter Raad van Bestuur
mw. drs. S. Reijntjens – Beleidsadviseur Medische Opleidingen
Máxima Medisch Centrum Veldhoven-Eindhovenmw. M. Dings – manager MMC Academie
dr. G. Slooter – chirurg
prof. dr. M. Bongers – gynaecoloog
dhr. dr. J. van Mourik – decaan MMC Academie
mw. I. van Berlo – Onderwijskundige
dhr. dr. W. Koops – centrale onderwijscoördinator Medische Opleidingen
mw. Dr. L. Niers – kinderarts, vz. COC
Catharina Ziekenhuis Eindhovenmw. drs. L. van Coppenolle – manager service eenheid Onderwijs en Onderzoek
dhr. prof. dr. F. Smeenk – longarts, vz. COC OOR ZON
dhr. dr. H. Brackel – kinderarts, vice vz. RGS
mw. drs. N. Raaijmakers – manager Service eenheid Onderwijs en Onderzoek
mw. dr. N. Wolff – adviseur Medische Opleidingen
dhr. drs. René van de Pas – sr. adviseur Opleiding en Ontwikkeling
Psychiatrie OOR ZUIDdr. J. Strik – psychiater
dhr. dr. P. Domen – psychiater, hoofdopleider Mondriaan
GGZ Eindhovendr. M. Marcelis – psychiater
Adelante Zorggroep Hoensbroekdr. T. Joosten – manager Kenniscentrum, beleid en kwaliteit
dhr. drs. W. Backx – revalidatiearts
mw. T. Schiffelers – beleidsmedewerker
VieCuri Medisch Centrum Venloprof. dr. J. van den Berg – decaan, vz. Cie P&F
dr. M. de Rooij – dermatoloog
mw. A. Lokerse – beleidsmedewerker Medische Opleidingen en Wetenschap
Sint Jans Gasthuis WeertE. Kerkvliet – affiliatiecoördinator
Elkerliek Ziekenhuis Helmondmw. M. de Groodt – opleidingsadviseur
mw. P. Kox – internist-endocrinoloog, vz. COC
mw. M. Elbersen – afdelingsmanager centrum opleiden & ontwikkelen
Laurentius Ziekenhuis Roermonddr. J. Leijtens – affiliatiecoördinator
Sint Anna Zorggroep Geldropdr. A. Toorians – internist, vz. Cie Medisch Opleidingsbeleid
mw. dr. I. Wolf – voorzitter Raad van Bestuur
dhr. P. Raaijmakers – hoofd Opleiding & Ontwikkeling
dhr. dr. H. Janssen – cardioloog
Maastricht UMC+prof. dr. M. de Haan – radioloog/ vz COC
prof. dr. W. van Mook – internist-intensivist, directeur Academie Medische Vervolgopleidingen
dhr. prof. dr. L. Stassen – chirurg
dr. R. Rennenberg – master coördinator opleiding geneeskunde