Over OOR ZON

“Doelmatigheid van zorg binnen de opleiding tot specialist” is profielkenmerk in de OOR ZON en werkt al jaren aan verbeteringsgerichte en doelmatige praktijkvoering. Tijdens de inbedding van doelmatigheid in de opleiding wordt de ‘automatische piloot’ uitgeschakeld en worden nieuwe, uitdagende doelen gesteld. De huidige situatie wordt kritisch bekeken en mogelijke doelmatigheidsproblematiek wordt aangepakt. Dat alles draagt bij aan het practice-informed gedachtengoed dat als grondlegger dient voor de inbedding van doelmatigheid van zorg in de praktijk én in de opleiding. Initiatieven tot nu toe vind je op de website. Deze initiatieven vind je ook bij ‘Aan de slag‘.

Initiatieven tot nu toe vind je op de website. Deze initatieven vind je ook bij ‘Aan de slag’.

Tweede helft van 2017

Omdat de RGS in 2018 op doelmatigheid gaat visiteren, zal het projectteam inventariseren in hoeverre doelmatigheid is opgenomen binnen de opleidingsplannen van de verschillende vakgroepen in de regio. De gecombineerde basiscursus doelmatigheid voor zowel opleider als aios is bijna afgerond en er wordt een video gemaakt.

Naast de activiteiten van het projectteam worden er initiatieven ontplooid op het gebied van PR doelmatigheid, hebben STARS-studenten een plan van aanpak opgesteld om doelmatigheid op te nemen binnen de opleidingsplannen van de bachelor geneeskunde en worden mogelijkheden onderzocht om doelmatigheid op te nemen binnen de samenwerking aios en verpleegkundig team tijdens het zorgproces. Ook vinden er maandelijkse ambassadeursbijeenkomsten plaats waar doelmatigheidsambassadeurs en STARS-studenten persoonlijke activiteiten en ervaringen omtrent doelmatigheid met elkaar uitwisselen, hebben een aantal aios een module Healthcare Policy, Innovation & Management (HPIM) master gevolgd, is er een infografic ontwikkeld over het opzetten van een doelmatigheidsinitiatief en de impact ervan en is een discrete choice experiment in de afrondende fase. De DOO-training ‘Doelmatigheid van Zorg’ wordt positief ontvangen, maar nog niet druk bezocht.

Focus eerste helft van 2018

De aandacht gaat uit naar een basiscursus doelmatigheid voor zowel aios als opleider, dat doelmatigheid op gewenste niveau besproken wordt tijdens interne opleidingsvisitaties en er een adequate terugkoppeling plaatsvindt, dat doelmatigheid op gewenste niveau opgenomen wordt binnen opleidingsplannen van verscheidene vakgroepen, dat er een eerste concrete PR doelmatigheid heeft plaatsgevonden en dat nieuwe mogelijkheden zullen worden onderzocht. Tevens wordt er gestreefd naar duidelijkheid omtrent het wenselijke niveau van doelmatigheid tijdens RGS visitaties, omtrent mogelijkheden voor doelmatigheid binnen de zorgopleidingen en met name de samenwerking tussen verpleegkundig team en aios. Ook in 2018 krijgen een aantal aios de gelegenheid een module in de HPIM master te volgen.

OOR ZON beschrijft haar aanpak in het deelprojectplan ‘Bewustzijn van doelmatigheid van zorg: De competentie van de toekomstige specialist’. De aanpak richt zich vooral op de volgende deelprojecten uit het bewustzijnsproject: Gemaakte kosten vergelijken, Efficiënt organiseren, De dont’s en Bieden we de gewenste kwaliteit.

Bekijk het deelprojectplan

Interview met Laurents Stassen: “Het Bewustzijnsproject gaat over het nuchtere, scherpe vermogen om afwegingen te maken die de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede komen.”

Lees het interview met Cindy Noben: Praktische hulpmiddelen voor doelmatigheidsinitiatieven

Voorbeelden die binnen deze OOR plaatsvinden

OOR ZON

Maastricht UMC+
Academie Medische Vervolgopleidingen
Postbus 5800
Oxfordlaan 2 R1.03
6200 AZ MAASTRICHT

www.oorzon.nl

Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur
Telefoon: 043-3877577

Boegbeeld
Walther van Mook - © Nicole Romijn

Walther van Mook
internist-intensivist, directeur Academie Medische Vervolgopleidingen

Hein Brackel, opleider kindergeneeskunde

Hein Brackel
Opleider kindergeneeskunde Catharina Ziekenhuis Eindhoven

 

JanWouter Brunings, Keel-, Neus- en Oorarts / Laryngoloog

Jan Wouter Brunings
Keel-, Neus- en Oorarts / Laryngoloog Maastricht UMC+

Contactpersoon
Cindy Noben, deelprojectleider OORZON

Cindy Noben
Stuur een e-mail

Deelprojectleden
Aios ambassadeurs mw. drs. S. Vaassen, aios kindergeneeskunde
mw. drs. S. Dedden, aios gynaecologie
dhr. B. Latten, aios pathologie, forensisch arts
dhr. drs. R. Haeren, aios neurochirurgie
dhr. drs. V. Bulthuis, aios neurochirurgie
dhr. drs. W. Palmbergen
dhr. drs. B. Klingenberg
Zuyderland Medisch Centrum Heerlen-Sittard dhr. dr. M. Sosef – chirurg
dhr. prof. dr. I. Heyligers – orthopeed, decaan Leerhuis, vz Cie I,I&S
mw. M. Klein-Ikkink – afdelingshoofd Medische Opleidingen
mw. L. Cornelissen – beleidsfunctionaris Medische Opleidingen/Onderzoek
dhr. Drs. D. Jongen – Voorzitter Raad van Bestuur
mw. drs. S. Reijntjens – Beleidsadviseur Medische Opleidingen
Máxima Medisch Centrum Veldhoven-Eindhoven mw. M. Dings – manager MMC Academie
dr. G. Slooter – chirurg
prof. dr. M. Bongers – gynaecoloog
dhr. dr. J. van Mourik – decaan MMC Academie
mw. I. van Berlo – Onderwijskundige
dhr. dr. W. Koops – centrale onderwijscoördinator Medische Opleidingen
mw. Dr. L. Niers – kinderarts, vz. COC
Catharina Ziekenhuis Eindhoven mw. drs. L. van Coppenolle – manager service eenheid Onderwijs en Onderzoek
dhr. prof. dr. F. Smeenk – longarts, vz. COC OOR ZON
dhr. dr. H. Brackel – kinderarts, vice vz. RGS
mw. drs. N. Raaijmakers – manager Service eenheid Onderwijs en Onderzoek
mw. dr. N. Wolff – adviseur Medische Opleidingen
dhr. drs. René van de Pas – sr. adviseur Opleiding en Ontwikkeling
Psychiatrie OOR ZUID dr. J. Strik – psychiater
dhr. dr. P. Domen – psychiater, hoofdopleider Mondriaan
GGZ Eindhoven dr. M. Marcelis – psychiater
Adelante Zorggroep Hoensbroek dr. T. Joosten – manager Kenniscentrum, beleid en kwaliteit
dhr. drs. W. Backx – revalidatiearts
mw. T. Schiffelers – beleidsmedewerker
VieCuri Medisch Centrum Venlo prof. dr. J. van den Berg – decaan, vz. Cie P&F
dr. M. de Rooij – dermatoloog
mw. A. Lokerse – beleidsmedewerker Medische Opleidingen en Wetenschap
Sint Jans Gasthuis Weert E. Kerkvliet – affiliatiecoördinator
Elkerliek Ziekenhuis Helmond mw. M. de Groodt – opleidingsadviseur
mw. P. Kox – internist-endocrinoloog, vz. COC
mw. M. Elbersen – afdelingsmanager centrum opleiden & ontwikkelen
Laurentius Ziekenhuis Roermond dr. J. Leijtens – affiliatiecoördinator
Sint Anna Zorggroep Geldrop dr. A. Toorians – internist, vz. Cie Medisch Opleidingsbeleid
mw. dr. I. Wolf – voorzitter Raad van Bestuur
dhr. P. Raaijmakers – hoofd Opleiding & Ontwikkeling
dhr. dr. H. Janssen – cardioloog
Maastricht UMC+ prof. dr. M. de Haan – radioloog/ vz COC
prof. dr. W. van Mook – internist-intensivist, directeur Academie Medische Vervolgopleidingen
dhr. prof. dr. L. Stassen – chirurg
dr. R. Rennenberg – master coördinator opleiding geneeskunde